Ajuntament de Santa Bàrbara
identitat planera
Santa Bàrbara, un mar d'oliveres Santa Bàrbara, un mar d'oliveres Santa Bàrbara, un mar d'oliveres Santa Bàrbara, un mar d'oliveres Santa Bàrbara, un mar d'oliveres Santa Bàrbara, un mar d'oliveres

Llar de Jubilats "Verge de Montserrat"

Concurs per a la gestió i manteniment del bar de la llar de jubilats "Verge de Montserrat"

A CONCURS LA GESTIÓ DEL BAR DE LA LLAR DE JUBILATS

En el ple ordinari del mes de setembre, l’Ajuntament de Santa Bàrbara va aprovar, amb el vot favorable de tots els grups polítics, el plec de clàusules econòmiques i administratives que han de regir el contracte per a la gestió i manteniment del bar de la Llar de Jubilats “Verge de Montserrat”.
Dintre de pocs mesos deixa de tenir vigència el contracte actual, que ha tingut una validesa de quatre anys, des del novembre de l’any 2005 en què es va signar, després de passar pel mateix procés d’adjudicació que ara es portarà a terme.
 
 
CALENDARI
 

03/09/09: Aprovació, per part del Ple Municipal, del Plec de clàusules econòmiques i administratives que han de regir el contracte per a la gestió i manteniment del bar de la Llar de Jubilats "Verge de Montserrat".


Consulta el plec de clàusules

 
17/09/09: Publicació al BOP de la provincia de Tarragona de l'Anunci d'aprovació provisional del Plec de clàusules econòmiques i administratives que han de regir el contracte per a la gestió i manteniment del bar de la Llar de Jubilats


Consulta l'anunci al BOPT de l'aprovació inicial del plec de clàusules
 
18/09/09 a 17/10/09: Exposició pública del Plec de clàusules als efectes de presentació de possibles reclamacions o al·legacions.

 
26/09/09: Publicació al BOP de la província de Tarragona de la Licitació per a la concessió de la gestió i manteniment de bar de la llar de jubilats Verge de Montserrat. Procediment obert ordinari.


Consulta l'anunci al BOPT de la licitació

 
27/09/09 a 22/10/09: Període de presentació de propostes per a la gestió i manteniment de la Llar de Jubilats

 
28/10/09: Obertura de les ofertesConsulta la proposta d'acord

 
29/10/09: Adjudicació provisional (Ple ordinari)


Consulta la convocatòria del Ple Ordinari

 
30/10/09: Nota de premsa

Agendala Plana RàdioBibliotecaPunt TICInstal·laciones esportivesLlar d'infantsPIJ planerCentre d'interpretacióDeixalleriaOlivetaGaleria d'imatges

la imatge del mes

Imatge del mes

Ajuntament de Santa Bàrbara - Plaça Cid i Cid, 1 - 43570 Santa Bàrbara (el Montsià) - Tel. 977 71 70 00 - Fax 977 71 92 85 - correu electrònic

informació general - avís legal i privacitat