Serveis Socials
4009
page-template-default,page,page-id-4009,bridge-core-2.6.7,qode-quick-links-1.0,vcwb,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-25.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-90858
 

Serveis Socials

Àrea d'Immigració

Més enllà de les polítiques en matèria d’estrangeria, l’ens local cobreix un ampli ventall d’actuacions, l’objectiu final de les quals és la ciutadania.

Les polítiques migratòries s’adrecen a la població en general. La igualtat, afavoreix la cohesió social, on les persones tenen diferents opcions de vida, pensament i creences, respectades i promocionades per les lleis i les institucions.

L’eix central de les polítiques migratòries és la garantia del principi de ciutadania, fomentat la convivència de les persones.

L’ens local ha de vetllar per la igualtat i el dret de tots els veïns i veïnes a l’accés i l’ús dels serveis públics. Treballar per la cohesió social del municipi, on tothom és pugui identificar amb el territori, establint vincles de confiança amb les persones i impulsar accions col·laboratives.

Àrea de la dona

L’àrea de la dona, engloba el Pla de Polítiques d’Igualtat d’Oportunitats de Gènere que suposa fer efectiva l’aplicació del principi de transversalitat de gènere a tots els àmbits d’actuació de l’ajuntament, de manera que no sigui considerada com una qüestió separada, sinó que sigui present a totes les polítiques o programes que es desenvolupin des de l’ens local, independentment del tema que tractin les diferents actuacions.
Santa Bàrbara, des del 2008 que treballa per a la plena igualtat d’oportunitats entre homes i dones. Principalment, amb la redacció dels diferents plans que s’han redactat, ha estat comprometre´s des de tots els àmbits de gestió municipal desenvolupar projectes adreçats a les dones del municipi, i a la vegada establir quines han de ser les prioritats en cada moment.
Les polítiques de dones són, d’una banda, un instrument que serveix per denunciar les discriminacions per raó de gènere, i de l’altra, un recurs per promoure la igualtat d’oportunitats i de tracte. Per això, l’ens local, per la seva proximitat a la ciutadania, té un paper fonamental per a dur a terme propostes vers les polítiques destinades a la denúncia de la discriminació per raó de gènere, i promoure, per tant, polítiques basades en una igualtat real d’oportunitats entre homes i dones.

 

CONTACTE

Centre Municipal de Serveis Socials

c/ Cristòfol Colom, 15, 1r pis

977 718 479

cmss@santabarbara.cat

Casal d'Estiu

El casal d’estiu Els Ballarics es realitza durant tres setmanes entre els mesos de juny, juliol i setembre. Hi ha la possibilitat d’apuntar-se setmanalment. En podran gaudir tots els nens i nenes  des de P3 fins a sisè d’educació primària (en grups diferenciats)
En aquest, es treballarà la part més lúdica de l’educació no formal, sempre tenint en compte els continguts educatius com l’adquisició i manteniment de conductes i hàbits socials bàsics, així com els hàbits higiènics i la convivència en les entorns més propers als menors.

DESTINATARIS:

Xiquets/es que hagin cursat des de P3 fins a sisè de primària.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LES INSCRIPCIONS:

 – DNI/NIE del menor.

 – TIS (targeta sanitària) del menor.

 – DNI/NIE de la persona que signa l’autorització.

En cas que sigui necessari:

 – Certificat família nombrosa.

 – Certificat família monoparental.

 – Certificat metge d’al·lèrgies.

 – Certificat grau de disminució.

CONTACTE

Centre Municipal de Serveis Socials

c/ Cristòfol Colom, 15, 1r pis

977 718 479

cmss@santabarbara.cat

Centre de dia

El Centre de dia de Santa Bàrbara és un edifici de nova construcció per a 30 places, que consta de gairebé 400m², tot exterior i planta baixa, amb unes instal·lacions totalment adaptades per a la gent gran: un ampli menjador i sala d´activitats, una sala polivalent, gimnàs, cuina, infermeria, perruqueria, podologia i banys geriàtrics, entre altres.

Està ubicat al centre de la població al costat del CAP, Casal de Jubilats i la Biblioteca Municipal. Enfront també hi ha un parc amb màquines especials per fer gimnàstica.

Per tal d´apropar aquest Centre a les poblacions veïnes, disposem d’un servei de transport amb furgoneta adaptada.

 

CONTACTE

Centre Municipal de Serveis Socials

c/ Cristòfol Colom, 15,

977 743 191

WEB

 

Reforç Actiu

  

El projecte Reforç Actiu va sorgir de la necessitat detectada pels diferents agents implicats amb l’educació i serveis socials de la localitat, d’oferir a diferents nens i nenes un suport de reforç escolar per donar resposta a diverses necessitats socials i d’aprenentatge.

Els usuaris han de ser  residents de  Santa Bàrbara, matriculats als centres educatius del municipi, i amb necessitats acadèmiques que requereixin suport. El reforç anirà destinat a alumnes d’educació primària de l’escola Jaume Balmes i secundària de l’institut Les Planes.

L’objectiu general és donar suport educatiu i social als menors perquè puguin mantenir un nivell escolar adequat per al seu desenvolupament i facilitar l’adquisició d’hàbits i habilitats socials.

 

CONTACTE

Centre Municipal de Serveis Socials

c/ Cristòfol Colom, 15 1r Pis

977 718 479

cmss@santabarbara.cat

Serveis Socials Bàsics

Equip bàsic d'atenció social

Els Serveis Socials d’Atenció Primària, tenen com a principals funcions:

 • Detecció i prevenció de situacions de risc social o d’exclusió
 • Recepció i anàlisi de les demandes relatives a les necessitats socials de l’àrea territorial corresponent
 • Informació, orientació i assessorament
 • Aplicació del tractament  del tractament de suport a persones, famílies i grups
 • Gestió de serveis d’atenció domiciliària i els altres que siguin determinats
 • Tramitació i seguiment de programes i prestacions que requereixen  la seva intervenció
 • Treball social comunitari
 • Tramitació de propostes de derivació als serveis socials d’atenció especialitzada

 

CONTACTE

Centre Municipal de Serveis Socials

c/ Cristòfol Colom, 15, 1r pis

977 718 816

ssocials@santabarbara.cat

Servei d'ajuda a domicili

El servei d’ajuda a domicili es valorat per la treballadora social que fa la funció de:

 • Detecció de casos
 • Petició de la documentació
 • Estudi de les necessitats
 • Formulació objectius
 • Assignació d´hores

La persona que porta a terme el servei es la treballadora familiar que té les activitats següents es funció de la valoració.

 • Tenir cura de la higiene personal i de la roba de vestir
 • Fer el seguiment mèdic farmacològic
 • Realitzar canvis de postura en persones enllitades
 • Acompanyament fora de la llar
 • Donar suport emocional
 • Tenir cura de la llar
 • Realitzar la compra d’aliments i preparar àpats
 • Organització dels ingressos econòmics
 • Realitzar les gestions personals que l’usuari no pugui fer
 • Afavorir la relació amb la família amics i veïns
 • Reunió de supervisió amb la treballadora social

 

CONTACTE

Centre Municipal de Serveis Socials

c/ Cristòfol Colom, 15, 1r pis

977 718 816

ssocials@santabarbara.cat

Servei de teleassitència

El servei de teleassistència domiciliària està enfocat a persones que necessiten un control dins del seu domicili. L’objectiu de l’aparell MobileTel és augmentar aquest servei de teleassistència a persones majors, malaltes o discapacitades, que també desenvolupen part de la seva activitat fora del domicili. Sortir a comprar, excursions, viatges, visites a metges, passejar, etc, són activitats que es realitzen fora de casa i que també poden necessitar d’un sistema d’alarma en cas d’emergència.

A qui va dirigit?

 • Persones amb situació de risc per edat avançada, discapacitat o malaltia.
 • Persones que visquin soles o passin gran part del dia soles.
 • Persones en situació d’aïllament geogràfic.
 • Persones en situació de desarrelament social.

 

CONTACTE

Centre Municipal de Serveis Socials

c/ Cristòfol Colom, 15, 1r pis

977 718 816

ssocials@santabarbara.cat